درباره ما

درباره ما

 شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان :از شرکت های تولید کننده اتاق تمیز است که طراحی و ساخت اتاق تمیز (clean room) و تجهیزات وابسته با بهره گیری از پرسنل متخصص، با تجربه و آگاه به صنایع دارویی ، غذایی ، بهداشتی و بیوتکنولوژی سعی دارد با بکارگیری جدید ترین روش ها و آخرین استانداردها ،پروژه هایی با کیفیت بالا و در حد استاندارد های جهانی تحویل مشتریان نماید.

چرا اندیشگران جامع صنعت ایرانیان ؟

این شرکت با بهره گیری از پرسنل متخصص. باتجربه وآگاه به صنایع دارویی و غذایی و بیوتکنولوژی سعی دارد با بکار گیری جدید ترین روشها وآخرین استانداردها، پروژه هایی با کیفیت بالا ودر حد استانداردهای جهانی تحویل مشتریان نماید بدین جهت در راستای تحویل پروژهای استاندارد ، در فاز های مختلف زیر از دانش و علوم روز بهره گرفته ، همچنین از محصولات شرکت های معتبر دنیا جهت رسیدن به کیفیت مطلوب استفاده می نماید.این استراتژی کاری ومدیریت مدرن پروژه بصورت کلید در دست(Turnkey) وEPC، قطعا شرکت را از بقیه شرکت های هم تراز خود در صنایع دارویی وغذایی و بیوتکنولوژی متمایز می نماید.

1- فاز طراحی

در فاز طراحی اعم از طراحی پایه و طراحی تفضیلی (Detail Engineering)، شرکت از جدیدترین نرم افزار ها جهت طراحی و شبیه سازی ،که در دنیا بکار گرفته می شود استفاده می نماید. با شبیه سازی پلنت های تولید دارو وغذا مشکلات ونقاط ضعف طراحی بر روی کاغذ اصلاح می شود.

به سرمایه گذار وتولید کننده یک شمای دینامیکی و پویا از تولید ،فضا و تاسیسات خواهد داد و برمبنای آن کارفرما ی پروژه ،طرح مورد نظر و دلخواه را مشاهده و قرارداد ساخت با کارفرما منعقد خواهد شد. نرم افزار های مدرن روز دنیا مانندCFD، Solid work ونرم افزارهای محاسباتی تاسیساتی که مدل و محاسبا ت سه بعدی از طراحی مورد نظر پروزه ارایه خواهند داد.

شرکت، در پروژهها ی تولید، اتاق تمیز، تاسیسات و جانمایی تجهیزات قبل از نصب و شبیه سازی شرایط محیطی و ساخت و.. از نرم افزارهای فوق استفاده می کند. این موارد جهت تعیین صلاحیت طراحی (Design Qualification) نیز استفاده خواهد شد.

2- فاز تامین تجهیزات دارویی ،صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و صنایع مدرن دیگر

جهت تامین تجهیزات، این شرکت صرفا به پرفورمای شرکت های همکار بین المللی اکتفا نمی کند.روش کار در شرکت انست که بهترین دستگاه هااز لجاظ کیفییت و کمیت تحویل مشتری شود.

در این راستا با توجه به سالها تجربه در داخل وخارج کشور وآشنایی با خطوط مختلف تولید ، اقدام به تهیه سند URS یا بعنوان مشخصات مطلوب استفاده کننده ( User Requirement Specification )برای دستگاهها و خطوط تولیدوسند جامع یا کلان پروژه (Project Master Plan) برای پروژه می نماید تا در فازهای مختلف پروژه بعنوان نقشه راه به کارفرما جهت رسیدن به هدف مورد نظر کمک نماید همچنین تجهیزات مطابق با استاندارد و مطلوب کاربر پروژه تامین واز جهاتی تقلبات سازنده در کمیت وکیفیت را کاهش و به صفر برساند.

3- فاز نصب، اجرا، راه اندازی وتست پروژه

در پروژه های دارویی و مدرن به دلیل حساسیت پروژه جهت مقبولیت استانداردها ی جهانی، نیازمند تست و تعیین صلاحیت (qualification) در تمامی مراحل عمرپروژه (Project Life cycle) از ابتدای فاز طراحی تا تحویل می باشد. بر این اساس شرکت در این نوع پروژه ها علاوه بر تست دستگاهها در محل کارخانه (FAT) بهمراه نماینده کارفرما و سازنده اقدام به تست های مختلف از دستگاهها و خطوط می نمایدتا مشکلات خطوط در صورت وجود قبل از حمل مشخص و رفع شوند.

بازرسی قبل از تحویل و تست در محل پروژه کارفرما همزمان با نصب (SAT) و بعد از آن تست های صلاحیت نصب (IQ) و تست های صلاحیت عملیاتی همراه با راه اندازی (OQ) و در نهایت تست ها معتبر سازی در فازهای PQ و فرآیند انجام خواهد شد.تمامی فازهای تست فوق در سند جامع (کلان) معتبر سازی پروژه (Validation project Master pla) فابل پیگیری و رویت می باشد این سند خطوط راهنمایی جهت تست و تعیین صلاحیت و معتبرسازی پروژه می باشد.

ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترینها ما را برگزیدند.