طراحی اتاق تمیز

در این مقاله سعی داریم طراحی اتاق تمیز یا طراحی کلین روم را طی 10 مرحله توضیح دهیم. البته همانطور که مستحضر هستید برای طراحی یک محیط حساس اتاق تمیز استفاده از کلمه آسان با مفهومی که به ذهن خطور می‌کند سازگار نباشد. با این حال، این سخن به معنی این نخواهد بود که شما نمی توانید با رعایت مسائل و استانداردهای خاص و در یک توالی منطقی، یک طراحی اتاق تمیز برابر استاندارد را ایجاد کنید. این مقاله تهیه شده بطور کامل مراحل اصولی را در بر گرفته و نکات ضروری را به دقت بیان نموده است، تا نکاتی مفید بویژه برای تنظیم محاسبات فشار هوا ، برنامه ریزی مسیرهای هوا و زاویه دار کردن فضای مکانیکی اتاق تمیز نسبت به کلاس اتاق تمیز را مدنظر قرار دهید.

با توجه به این موضوع که اتاق تمیز دارای سیستم های مختلف و ویژه ای می باشد و هزینه یاخت و نگهداری از آن بالا است و بسیاری از فرایند های تولیدی دارای شرایط بسیار سختگیرانه محیطی نیاز دارند که لزوم استفاده از اتاق تمیز (کلین روم) را واجب نموده است، انجام طراحی اتاق تمیز برابر اصول و استانداردهای روز دنیا ضروری است. در این مقاله یک روش گام به گام برای ارزیابی و طراحی اتاق تمیز براساس فاکتور بندی در افراد / جریان مواد، طبقه بندی تمیزی فضا، فشار فضا، جریان هوای تأمین کننده فضا، انفجار هوا، تعادل هوای فضا، متغیرهای مورد ارزیابی، سیستم مکانیکی ارائه می شود. محاسبات بار، گرمایش / سرمایش و نیاز به فضای پشتیبانی ارائه گردیده است.

 

مرحله اول: طراحی چیدمان افراد / جریان مواد

انجام طراحی افراد و جریان مواد در مجموعه اتاق تمیز یا کلین روم بسیار مهم است. کارکنانی که در اتاق تمیز رفت و آمد می کنند، می توانند بزرگترین منبع و عامل آلودگی یک اتاق تمیز باشند و تمامی سالن های و اتاق های تولید که اهمیت ویژه ای دارند بایستی توسط درب جداسازی شده و مسیرهای دسترسی پرسنل متمایز شود.

مهمترین بخش های تولید باید یک دسترسی واحد داشته باشند تا از فضا به عنوان راهی برای سایر فضاهای کم اهمیت و تردد بقیه کارکنان به دیگر بخش های سایت جلوگیری کند. برخی از فرایندهای دارویی و زیست داروئی در معرض آلودگی متقابل سایر فرآیندهای دارویی و بیو دارو هستند. آلودگی متقابل فرآیند باید به دقت از نظر مسیرهای ورودی و مهار مواد اولیه ، جداسازی فرآیند مواد و مسیرهای خروجی و مهار خروجی محصول نهایی مورد بررسی قرار گیرند. شکل 1 نمونه ای از تاسیسات سیمان استخوانی است که دارای هر دو فضای حیاتی ("Solvent Packaging" ،"Bone Cement Packaging") با یک دسترسی واحد و ایر لاک به عنوان بافر در مناطق پرتردد پرسنل می باشد.

طراحی اتاق تمیز


مرحله دوم: طبقه بندی تمیزی فضا

در هنگام طراحی کلین روم، برای اینکه بتوانید یک طبقه بندی صحیح برای اتاق تمیز انتخاب کنید ، مهم است که از استاندارد اولیه طبقه بندی اتاق تمیز و اینکه چگونگی تعداد ذرات برای هر طبقه بندی تمیزی چیست. استاندارد 14644-1 انستیتوی علوم و فناوری محیط (IEST) طبقه بندی های مختلف تمیزی (1 ، 10 ، 100 ، 1000 ، 10000 و 100000) و تعداد مجاز ذرات در اندازه های مختلف ذرات را ارائه می دهد.

 

ساخت اتاق تمیز

 

به عنوان مثال، یک اتاق تمیز کلاس 100 مجاز است حداکثر 3500 ذره در متر مکعب با اندازه 0.1 میکرون و بزرگتر ، 100 ذره در فوت مکعب با اندازه 0.5 میکرون و بزرگتر و 24 ذره در فوت مکعب با اندازه 1.0 میکرون و بزرگتر را دارا باشد. این جدول تراکم ذرات مجاز هوا را در هر جدول طبقه بندی تمیزی ارائه می دهد:

 

ISO 14644-1 Cleanroom Standards

Classification

Maximum Particles/m3

FED STD 209E Equivalent

≥0.1µm

≥0.2µm

≥0.3µm

≥0.5µm

≥1µm

≥5µm

ISO 1

10

2.37

1.02

0.35

0.083

0.0029

 

ISO 2

100

23.7

10.2

3.5

0.83

0.029

 

ISO 3

1,000

237

102

35

8.3

0.029

Class 1

ISO 4

10,000

2,370

1,020

352

83

2.9

Class 10

ISO 5

100,000

23,700

10,200

3,520

832

29

Class 100

ISO 6

1.0 x 106

237,000

102,000

35,200

8,320

293

Class 1,000

ISO 7

1.0 x 107

2.37 x 106

1,020,000

352,000

83,200

2,930

Class 10,000

ISO 8

1.0 x 108

2.37 x 107

1.02 x 107

3,520,000

832,000

29,300

Class 100,000

ISO 9

1.0 x 109

2.37 x 108

1.02 x 108

35,200,000

8,320,000

293,000

Room Air

 

در طراحی اتاق تمیز یا کلین روم، طبقه بندی تمیزی فضا تأثیر بسزایی در ساخت، نگهداری و هزینه انرژی اتاق تمیز دارد. ارزیابی دقیق میزان (رد / آلودگی) در طبقه بندی های مختلف تمیزی و الزامات آژانس نظارتی، مانند سازمان غذا و دارو جهانی (FDA) بسیار مهم است. به طور معمول، هرچه روند حساسیت بیشتری داشته باشد ، باید از طبقه بندی نظافت دقیق تر استفاده شود. جدول زیر طبقه بندی تمیزی برای انواع فرآیندهای تولید را ارائه می دهد:

 

Industrial Applications

Application

Classification

Aerospace

ISO Class 5-7

Assembly of Touch Screen Membranes

ISO Class 7

Composite Materials

ISO Class 8

General Industrial

ISO Class 8

Isolation of Injection Molded Parts

ISO Class 7-8

Optical

ISO Class 5-7

Electronics

Application

Classification

Semiconductor

ISO Class 5

SMT Assembly

ISO Class 7-8

Solar

ISO Class 5-7

Wafer Board

ISO Class 5

Consumables and Pharmaceuticals

Application

Classification

E-Liquid

ISO Class 7-8

Food Packaging

No Classification

Nutraceutical Packaging

ISO Class 7-8

Pharmaceutical Compounding

ISO Class 7

Pharmaceutical Packaging

ISO Class 8

Sterile Compounding

ISO Class 5

Medical Devices

Application

Classification

Device Reprocessing

ISO Class 7

Implantable Devices

ISO Class 5

Medical Device Packaging

ISO Class 7-8

 

در طراحی اتاق تمیز دقت کنید که محصول تولیدی شما بسته به نیاز منحصر به فرد ممکن است به کلاس تمیزکاری دقیق تری نیاز داشته باشد. هنگام اختصاص طبقه بندی تمیزی به هر فضا ، کاملاً دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز را درنظر بگیرید. در طبقه بندی تمیزی بین فضاهای اتصال نباید بیش از دو مرتبه اختلاف درجه بندی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ورود از اتاق تمیز کلاس 100000 در اتاق تمیز کلاس 100 قابل قبول نیست، اما ورود اتاق تمیز کلاس 100.000 در اتاق تمیز کلاس 1000 قابل قبول است.
حالا به شکل شماره 1 نگاه کنید، همانطور که در دیاگرام مشاهده می منمایید سالن های "Gown", Ungown" و همچنین سالن "Final Packaging" دارای حساسیت کمتری نسبت به بقیه فضای سایت دارند و در کلاس 100000 طراحی شده اند. همجنین سالن "Bone Cement Packaging" دارای حساسیت بالاتر بوده و در کلاس 10000 برابر ISO7 طراحی شده است.


مرحله سوم: تعیین فشار فضاها

در طراحی اتاق تمیز بایستی به این نکته توجه کنید که حفظ فشار فضای مثبت هوا، در ارتباط با فضاها با طبقه بندی متفاوت از لحاظ سطح تمیزی، در جلوگیری از نفوذ آلودگی ها از اتاق با تمیزی کمتر به اتاق با تمیزی بیشتر ضروری است. حفظ طبقه بندی تمیزی و کنترل تعداد ذرات موجود در فضا در شرایطی که فضا دارای فشار خنثی یا منفی داشته باشد، بسیار دشوار است. در اینجا این سوال مهم وجود دارد که تفاوت فشار فضا بین سالن ها با سطح تمیزی متفاوت چقدر باید باشد؟ مطالعات مختلف نفوذ آلاینده ها را در یک اتاق تمیز در مقابل دیفرانسیل فشار فضا بین اتاق تمیز و محیط کنترل نشده مجاور ارزیابی کرده اند. این بررسی ها اختلاف معادل 03/0 تا 05/0 دیفرانسیل فشار را در سطح جهانی پیدا کردند. تا در کاهش نفوذ آلاینده موثر باشد. دقت نمایید که تفاوت فشار فضایی بالاتر از 0.05 اینچ در کنترل نفوذ آلودگی تناسب قابل ملاحظه ای دارد لذا سعی نمایید تفاوت فشار بیشتر از 0.05 درصدی را فراهم نکنید.

 

شرکت طراحی اتاق تمیز

 

بخاطر داشته باشید، تفاوت فشار فضای بالاتر هزینه انرژی بالاتری دارد و کنترل آن دشوارتر است. همچنین، یک تفاوت فشار بالاتر در باز و بسته شدن درها به نیروی بیشتری نیاز دارد. حداکثر تفاوت فشار توصیه شده در درب 0.1 اینچ است. در 0.1 اینچ درب ، یک درب 3 فوت در 7 پا برای باز و بسته شدن به 11 پوند نیرو نیاز دارد. برای نگه داشتن تفاوت فشار استاتیک در درب ها در محدوده قابل قبول ، ممکن است نیاز به طراحی اتاق تمیز بطور مجدد و بصورت کامل یک سایت اتاق تمیز باشد.

به عکس شماره 1 دقت نمایید. در این طراحی کلین روم ارائه شده ملاحظه می کنید که تاسیسات بسته بندی سیمان استخوانی ما در یک انبار در حال ساخت موجود است که دارای فشار فضای خنثی است (0.0 اینچ. گرم). حال ببینید که ایر لاک بین انبار و سالن "Gown / Ungown" طبقه بندی تمیزی فضا ندارد و لذا فشار فضایی مشخصی نخواهد داشت و برابر فشار محیط عادی است. ملاحظه می کنید که برای سالن "Gown / Ungown" فشار فضایی 0.03 اینچ طراحی شده است. برای سالن "ایر لاک سیمان استخوان" و "ایر لاک استریل" فشار فضایی 0.06 اینچ طراحی شده است. در نقشه مشخص است که برای سالن "بسته بندی نهایی" فشار فضایی 0.06 اینچ در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در سالن "بسته بندی سیمان استخوان" به منظور مهار گرد و غبار تولید شده در هنگام بسته بندی ، فشار فضایی 0.03 اینچ در داخل و فشار فضای کمتری نسبت به "قفل هوای سیمان استخوان" و "بسته بندی نهایی" طراحی گردیده است تا از حرکت ذرات از این فضا به فضای مجاور جلوگیری بعمل آید.

ایجاد جریان هوا در سالن "بسته بندی سیمان استخوان" از فضایی با طبقه بندی تمیزی یکسان طراحی شده است. در طراحی اتاق تمیز به این نکته دقت نمایید که نفوذ هوا نباید از یک فضا با طبقه بندی تمیز به یک فضا با طبقه بندی تمیزی پایین تر ایجاد شود یعنی آلودگی به یک طبقه بندی طبقه تمیزتر هدایت نشود. "Solvent Packaging" فشار فضایی 0.11 خواهد داشت. توجه داشته باشید ، تفاوت فشار فضا بین فضاهای دارای حساسیت کمتر 0.03 اینچ و تفاوت فشار فضا بین سالن حساس " بسته بندی" و "ایر لاک استریل" بسیار مهم 0.05 اینچ است. در طراحی اتاق تمیز رعایت این مسئله برای مراحل ساخت تاثیر گذار است که فشار فضای 0.11 اینچ برای دیوارها یا سقف ها به تقویت کننده های ساختاری خاصی احتیاج ندارند فشارهای فضایی بالای 0.5 باید برای احتمالی نیاز به تقویت سازه های اضافی ارزیابی شود.

 

مرحله چهارم: جریان هوا را در فضا تعیین کنید

در طراحی اتاق تمیز طبقه بندی تمیزی فضا نقش تعیین کننده را در تعیین جریان هوای تأمین شده اتاق تمیز دارد. با نگاهی به جدول 3 ، هر طبقه بندی اتاق تمیز دارای سرعت تغییر هوا است. به عنوان مثال ، یک اتاق تمیز کلاس 100000 دارای دامنه 15 تا 30 رنج است. در هنگام طراحی اتاق تمیز و تعیین میزان تغییر هوای اتاق تمیز باید فعالیت پیش بینی شده در اتاق تمیز را در نظر بگیرد. یک اتاق تمیز کلاس 100000 (ISO 8) با میزان تردد کم ، فرایندی با تولید ذرات کم و فشار مثبت فضا در ارتباط با فضاهای مجاور ممکن است از 15 مرتبه گردش هوا در ساعت استفاده کند ، در حالی که همان اتاق تمیز با تردد زیاد ، ترافیک مکرر در داخل و خارج ، دارا بودن فرآیندی با تولید ذرات یا فشار فضای خنثی نسبت به اتاق های مجاور احتمالاً به 30 بار گردش هوا در ساعت می رسد.

 

شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

 

در طراحی اتاق تمیز یا کلین روم بایستی از متخصصین با تجربه استفاده نمایید و میزان تغییر هوا را برای استفاده تعیین کنید. سایر متغیرهای تأثیرگذار بر جریان هوا در اتاق تمیز، جریان هوای خروجی فرآیند ، نفوذ هوا از طریق درها / دهانه ها و نفوذ هوا به خارج از درها / دهانه ها است. IEST نرخ های توصیه شده تغییر هوا را در استاندارد 14644-4 منتشر کرده است.

با نگاه کردن به شکل 1، ملاحظه می نمایید که در سالن "Gown / Ungown" بیشترین میزان تردد کارکنان را داشته است اما یک فضای حیاتی برای فرایند نیست، در نتیجه 20 بار گردش هوا در ساعت برای این سالن طراحی شده است، اما دو سالن "ایر لاک استریل" و "ایر لاک بسته بندی سیمان استخوان" در مجاورت تولید مهم هستند و در مورد "ایر لاک بسته بندی سیمان استخوان" ، هوا از ایر لاک به فضای بسته بندی جریان می یابد. اگرچه این ایر لاک در تردد ورودی / خروجی محدود هستند و هیچ فرآیند تولید ذرات در خود سالن ندارند ، لیکن اهمیت حیاتی آنها به عنوان یک بافر بین فرآیندهای "Gown / Ungown" و "بسته بندی سیمان استخوان" منجر به داشتن 40 بار گردش هوا در ساعت می شود.

در طراحی کلین روم در مرحله بعد به این موضوع توجه شده است که فرایند موجود در سالن "بسته بندی نهایی" این است که صرفاً محصول تولید شده را در یک بسته ثانویه قرار می دهد که ریسک تولید ذرات بالایی نیست و منجر به سرعت 20 بار گردش هوا در ساعت می شود. "بسته بندی سیمان استخوان" یک فرآیند حیاتی است و دارای نرخ 40 بار گردش هوا در ساعت است. "Solvent Packaging" یک فرآیند بسیار حیاتی است که در هودهای لامینار کلاس 100 (ISO 5) در یک اتاق تمیز کلاس 1000 (ISO 6) انجام می شود. "Solvent Packaging" در تردد ورودی و خروجی بسیار محدود است و تولید ذرات با فرآیند کم است ، در نتیجه نرخ 150 بار گردش هوا در ساعت برای آن لحاظ شده است.

 

طبقه بندی اتاق تمیز و تغییرات هوا در هر ساعت

پاکیزگی هوا با عبور هوا از فیلترهای HEPA حاصل می شود. هرچه هوا بیشتر از فیلترهای HEPA عبور کند، ذرات کمتری در هوای اتاق باقی می ماند. حجم هوای فیلتر شده در یک ساعت تقسیم بر حجم اتاق تعداد تغییرات هوا در ساعت را می دهد.

 

Required air changes per hour (ACH)

ISO Class

Average number of air changes per hour

ISO 5

240–360 air changes per hour (unidirectional airflow)

ISO 6

90–180 air changes per hour

ISO 7

30–60 air changes per hour

ISO 8

10–25 air changes per hour

Conventional building

2–4 air changes per hour

 

تغییرات هوا در هر ساعت که در بالا پیشنهاد شده است فقط یک قاعده کلی طراحی اتاق تمیز است. آنها باید توسط یک متخصص اتاق تمیز محاسبه شود، زیرا بسیاری از جنبه ها باید در نظر گرفته شوند، مانند اندازه اتاق، تعداد افراد در اتاق، تجهیزات موجود در اتاق، فرایندهای مربوطه، افزایش گرما و غیره.


مرحله پنجم: جریان خروج هوا از فضا را تعیین کنید

مرحله بعدی در طراحی کلین روم بایستی به این موضوع توجه نمایید که اکثر اتاق های تمیز تحت فشار مثبت هستند، در نتیجه هوا به فضای مجاور با فشار استاتیکی پایین تر و بدون فیلتر شدن هوا از طریق پریزهای برق ، وسایل روشنایی ، قاب پنجره ها ، قاب درها ، رابط دیوار / کف، رابط دیوار / سقف وارد می شود. مهم است که درک کنیم اتاق ها بطور کامل بسته نشده اند و دارای نشت هستند. یک اتاق تمیز خوب مهر و موم شده دارای 1٪ تا 2٪ میزان نشت حجم هوا است. آیا این نشت بد است؟ آیا لازم است این موضوع در طراحی اتاق تمیز مدنظر قرار گیرد؟

اول به این نکته توجه نمایید، نشت صفر غیرممکن است. ثانیاً ، در صورت استفاده از دستگاه های کنترل هوای تأمین کننده، برگشتی و اگزاست ، باید حداقل 10٪ تفاوت بین جریان هوای تأمین کننده و برگشتی وجود داشته باشد تا دریچه های هوای تأمین، برگشت و خروجی را از یکدیگر جدا کند. میزان نفوذ هوا از طریق درب ها به اندازه درب، دیفرانسیل فشار درب و میزان آب بندی درب بستگی دارد (واشر، افتادگی درب، بسته شدن). در طراحی اتاق تمیز ما می دانیم که هوای محاسبه شده بوسیله نفوذ از یک فضا به فضای دیگر می رود.

 

مرحله ششم: بالانس هوای فضا را تعیین کنید

تعادل یا بالانس هوای فضا در طراحی اتاق تمیز یا کلین روم یعنی بگونه ای محاسبه نماییم که جریان هوای ورودی به فضا (تأمین ، نفوذ) و جریان هوای خارج شده از فضا (اگزوز ، انفجار ، بازگشت) با هم برابر گردد. با نگاهی به توازن فضای تاسیسات سیمان استخوان (شکل 2)، "Solvent Packaging" دارای 2250 cfm جریان هوای تأمین کننده و 270 cfm هوای نفوذی است که منجر به برگشت هوای 1980 cfm می شود. "ایر لاک استریل "دارای 290 cfm هوای تأمین کننده ، 270 cfm نفوذ از" Solvent Packaging "و 190 cfm نفوذ به سالن مجاور یعنی " Gown / Ungown "است که منجر به برگشت جریان هوا 370 cfm می شود.
ما در حال حاضر در طراحی اتاق تمیز میزان جریان هوای تمیز، نفوذ، منفذ، خروجی و جریان هوا را تعیین کرده ایم. جریان نهایی برگشت هوای فضا در هنگام راه اندازی برای هوا بدون برنامه تنظیم می شود.

 

مرحله هفتم: متغیرهای باقیمانده را ارزیابی کنید

متغیرهای دیگری که باید ارزیابی شوند عبارتند از:
دما: کارگران اتاق تمیز برای کاهش تولید ذرات و آلودگی احتمالی لباس های معمولی خود لباسهای مخصوص اتاق تمیز می پوشند. به دلیل داشتن لباس اضافی، حفظ دمای فضای پایین برای راحتی کارگر بسیار مهم است. محدوده دمای فضا بین 66 درجه فارنهایت و 70 درجه شرایط راحتی را فراهم می کند.

رطوبت: به دلیل جریان زیاد هوای اتاق تمیز، بار الکترواستاتیک زیادی ایجاد می شود. وقتی سقف و دیوارها بار الکترواستاتیک بالایی داشته باشند و فضا رطوبت نسبی کمی داشته باشد، ذرات معلق در هوا خود را به سطح متصل می کنند. وقتی رطوبت نسبی فضا افزایش می یابد، بار الکترواستاتیک تخلیه می شود و تمام ذرات گرفته شده در مدت زمان کوتاهی آزاد می شوند و باعث می‌شود اتاق تمیز از مشخصات خارج شود. داشتن بار الکترواستاتیک بالا نیز می تواند به مواد حساس به تخلیه الکترواستاتیک آسیب برساند. مهم است که رطوبت نسبی فضا به اندازه کافی بالا باشد تا از تجمع بار الکترواستاتیک کاسته شود. RH یا 45٪ + 5٪ سطح مطلوب رطوبت در نظر گرفته می شود.

درخشندگی: فرآیندهای بسیار حیاتی ممکن است به جریان آرام نیاز داشته باشد تا احتمال آلودگی به جریان هوا بین فیلتر HEPA و فرآیند کاهش یابد. IEST استاندارد # IEST-WG-CC006 نیازهای لمینیت جریان هوا را فراهم می کند.

تخلیه الکترواستاتیک: فراتر از رطوبت رسانی فضا، برخی از فرایندها به آسیب تخلیه الکترواستاتیک بسیار حساس هستند و نصب کف رسانای زمینی ضروری است.
سطح صدا و لرزش: برخی از فرایندهای دقیق به سر و صدا و لرزش بسیار حساس هستند.

 

مرحله هشتم: چیدمان سیستم مکانیکی را تعیین کنید

در طراحی اتاق تمیز یا کلین روم تعدادی از متغیرها بر چیدمان سیستم مکانیکی اتاق تمیز تأثیر می گذارند: در دسترس بودن فضا، بودجه موجود، نیازهای فرآیند، طبقه بندی تمیزی، قابلیت اطمینان مورد نیاز، هزینه انرژی، کدهای ساختمان و آب و هوای محلی. برخلاف سیستم های A / C معمولی، سیستم های A / C اتاق تمیز به میزان قابل توجهی بیش از حد مورد نیاز برای تأمین بارهای سرمایش و گرمایش هوا تأمین می کنند.
اتاق های تمیز کلاس 100000 (ISO 8) و کلاس 10،000 (ISO 7) کم سطح می توانند هوا را از طریق AHU عبور دهند. با نگاهی به شکل 3 ، هوای برگشتی و هوای خارج قبل از اینکه به فیلترهای ترمینال HEPA در سقف عرضه شوند ، مخلوط ، فیلتر ، سرد ، گرم و مرطوب می شوند. برای جلوگیری از چرخش مجدد آلاینده ها در اتاق تمیز ، هوای برگشتی با بازگشت دیواره کم جمع می شود. برای اتاق های با کلاس بالاتر از 10000 (ISO 7) و اتاق های تمیزتر ، جریان هوا برای عبور هوا از AHU بسیار زیاد است. با نگاه کردن به شکل 4 ، قسمت کوچکی از هوای برگشتی برای تهویه به AHU ارسال می شود. هوای باقیمانده به فن گردش بر می گردد.

 

مرحله نهم: محاسبات گرمایش / سرمایش را انجام دهید

در هنگام انجام طراحی اتاق تمیز بایستی محاسبات گرمایش / سرمایش زیر را در نظر بگیرید:

  • از محافظه کارانه ترین شرایط آب و هوایی استفاده کنید (6/99 درصد طراحی حرارت ، 4/4 درصد خنک کننده لامپ خشک / لامپ متوسط و 4.4 درصد داده خنک کننده لامپ خشک / لامپ خشک).
  • فیلتراسیون را در محاسبات بگنجانید.
  • گرمای منیفولد رطوبت ساز را در محاسبات بگنجانید.
  • بار فرآیند را در محاسبات لحاظ کنید.


مرحله دهم: فضای مکانیکی اتاق را محاسبه نمایید

در طراحی اتاق تمیز بایستی این موضوع مورد توجه قرار گیرد که با تمیزتر شدن طبقه بندی تمیز بودن اتاق تمیز ، فضای زیرساخت مکانیکی بیشتری برای پشتیبانی مناسب از اتاق تمیز مورد نیاز است. با استفاده از یک اتاق تمیز 1000 فوت مربع به عنوان نمونه ، یک اتاق تمیز کلاس 100000 (ISO 8) به 250 تا 400 فوت مربع فضای پشتیبانی نیاز دارد ، یک اتاق تمیز کلاس 10،000 (ISO 7) به 250 تا 750 فوت مربع فضای پشتیبانی نیاز دارد ، یک اتاق تمیز کلاس 1000 (ISO 6) به 500 تا 1000 فوت مربع فضای پشتیبانی نیاز دارد و یک کلین روم کلاس 100 (ISO 5) به 750 تا 1500 فوت مربع فضای پشتیبانی نیاز دارد.

متریال پشتیبانی واقعی بسته به میزان جریان هوا و پیچیدگی AHU متفاوت خواهد بود (ساده: فیلتر، سیم پیچ حرارتی، سیم پیچ خنک کننده و فن؛ مجتمع: میراگر صدا ، فن برگشت، قسمت هوای تسکین دهنده، قسمت خارج هوا، بخش فیلتر، بخش گرم بخش خنک کننده، رطوبت ساز، فن تأمین کننده و پلنیوم تخلیه) و تعداد سیستم های پشتیبانی شده اتاق تمیز (اگزاست، واحدهای هوای چرخشی، آب سرد، آب گرم، بخار و آب DI / RO) مهم است که در اوایل مراحل طراحی اتاق تمیز، تجهیزات مکانیکی مورد نیاز را به متر مربع به معمار پروژه انتقال دهید.


کلام آخر

شاید بتوان طراحی کلین روم را به طراحی یک جت جنگنده مقایسه نمود. هنگامی که به درستی طراحی و برابر استانداردهای روز دنیا ساخته شود عملکرد بسیار بالا در طول سالیان متمادی خواهند داشت. در غیر اینصورت اگر طراحی اتاق تمیز برابر استاندارد نباشد، قابل استفاده نبوده و نمی توان به آن اعتماد داشت و فرآیند تولید محصول در آن را آغاز نمود.. شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان با بیش از 12 سال تجربه در طراحی اتاق تمیز و تجهیزات وابسته آماده است که شما را از هزینه های گزاف و جبران ناپذیر طراحی غلط نجات بخشد.

امتیاز دهید :