طبقه بندی اتاق تمیز بر اساس استانداردIso1 14644

کلین روم یا به اصلاح اتاق تمیز با توجه به سطح پاک بودن هوا داخل آن طبقه بندی می شود. کلاس clean room به سطح پاکیزگی اتاق مطابق با مقدار و اندازه ذرات در هر حجم هوا است. طبقه بندی اتاق تمیز بر اساس استاندارد Iso 14644 می باشد. این استاندارد شامل کلاس های Iso6، Iso5،Iso4، Iso3،Iso2، Iso1،clean room، Iso8،Iso7،Iso9، است، با cleanest Iso1 و Iso9 کلاس dirtiest (اما هنوز هم تمیزتر از یک اتاق معمولی). شایعترین کلاس ها عبارت Iso7و Iso8 می باشند. تضمین کیفیت و معتبرسازی.

 

طبقه بندی بر اساس ذرات کوچک

پایه استانداردهای اتاق تمیز، میکرومتر یا میکرون است که اندازه ذراتی است که باید فیلتر شوند.

طبقه بندی اتاق تمیز و تغییرات در هوا در هر ساعت

پاک شدن هوا با عبور هوا از طیق فیلترهای HEPAبه دست می آید. اغلب هوا از طریق فیلترهای HEPAعبور میکند. ذرات کمتر در هوا اتاق تمیز قرار میگیرند. حجم هوای فیلتر شده در یک ساعت به حجم اتاق تقسیم میشود و تعداد تغییرات هوا در ساعت را میدهد.

 

اساندارد iso

 

استاندارد Iso8 طبقه 100000

بیایید فرض کنیم که فضای طبقه بندی شده (دفتر یا آزمایشگاه )، Iso9 است. در این حالت ، شما میتوانید به صورت مستقیم در یک اتاق سالن ایزو بدون قفل هوایی وارد کنید . با این حال بسته به فرآیند تولید در داخل اتاق تمیز، ممکن است مجبور به اضافه کردن یک اتاق رختکن شوید.

استاندارد Iso7 طبقه 10000

اگر شما نیاز به یک اتاق سالن های ایزو 7دارید ، قبل از ورود به اتاق Iso7 ، باید دارای یک اتاق هوابند/اتاق رختکنIso8 باشید.

استاندارد Iso6 کلاس 1000

در این تئوری شما باید از یک استاندارد Iso8وارد اتاق تمیز شوید. بعد از آن از طریق Iso7بروید، تا در نهایت به Iso6برسید.

استاندارداتاق تمیز Iso5 کلاس 100

برای دستگاه به ایمنی هوای Iso5شما باید از طریق یک استاندارد Iso8وارد اتاق تمیز شوید. سپس از طریقIso7بروید، سپس یک Iso6 و در نهایت به Iso5 برسید.
اتاق تمیزIso5 نیاز به استفاده از جریان هوای یک طرفه دارد.

امتیاز دهید :
نظرات کاربران
ارسال نظر